ภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง
ตรวจเยี่ยมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตเชียงใหม่ และให้โอวาสพนักงาน ผศ.ช.ม.
 โดยมี นายเพชร โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม. 
รอรับการตรวจเยี่ยม
ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง
เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารผ่านศึก

ราย พลทหาร ประพัฒน์  ปิ่นแก้ว อายุ 60 ปี บัตรชั้นที่ 3 เลขที่ 18107/29
สภาพความพิการขาข้างซ้ายขาด และฐานะทางบ้านยากจน
ณ บ้านเลขที่ 123/3 หมู่ที่ 5 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 นางศิณีนาถ  หรรษ์สุข เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม.
พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้กับทหารผ่านศึกและ
ครอบครัวในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางลินจง  สังธกรณ์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
บรรยายสิทธิบัตรทหารผ่านศึกนอกประจำการให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ

ณ ค่าย ป.พัน 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางลินจง  สังธกรณ์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
บรรยายสิทธิบัตรทหารผ่านศึกนอกประจำการให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ

ณ ค่ายกองพันสัตว์ต่าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางลินจง  สังธกรณ์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
บรรยายสิทธิบัตรทหารผ่านศึกนอกประจำการให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ

ณ ค่าย ร.7 พัน 2 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางรชนิศ  เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม. 
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เนื่องในวันสงกรานต์ 
ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
ได้จัดกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บังคับบัญชา ผศ.ช.ม.
โดยมี นายเพชร โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผส.ช.ม. และ นางรชนิศ เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม.
เป็นประธานในกิจกรรม

ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางศิณีนาถ หรรษ์สุข เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
บรรยายสิทธิบัตรทหารผ่านศึกนอกประจำการให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ

ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นายเพชร  โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม.
ฝึกทบทวนระเบียบวินัยและการแสดงความเคารพ

ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นายเพชร  โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม.
ร่วมพิธี รับ-ส่งมอบหน้าที่ ผบ.มทบ.33/หส.ผศ.ช.ม.

ระหว่าง พลโท สาธิต  ศรีสุวรรณ กับ พลตรี สืบสกุล  บัวระวงศ์
ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางรชนิศ  เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม.
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี "วันสายใจไทย"
ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางลินจง  สังธกรณ์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม.
บรรยายสิทธิบัตรทหารผ่านศึกนอกประจำการให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ

ณ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางรชนิศ  เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม.
ถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จพระบรมราชชนี
ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นายเพชร โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม.
ร่วมกับทหารผ่านศึก (พนักงาน CP ALL) จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่


 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางลินจง  สังธกรณ์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม.
ติดตามผลหลังการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว

"การทำยาหม่องสมุนไพร"
ณ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางรชนิศ  เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม.
ร่วมงานวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 33 ครบรอบ 101 ปี

ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นางรชนิศ  เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม.
พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้กับทหารผ่านศึกและ
ครอบครัวในพื้นที่อำเภอแม่วาง
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่


 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางลินจง  สังธกรณ์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม.
ร่วมงานวันสถาปนาหน่วยกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 ครบรอบปีที่ 36

ณ กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นายเพชร โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม.
ร่วมงานวันสถาปนาหน่วยกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ครบรอบปีที่ 48

ณ กองพันสัตว์ต่าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นายเพชร โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม.จัดสอบชิงทุนบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ประจำปี 2562  มีบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการสมัครสอบครั้งนี้ จำนวน 99 ราย
ณ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางรชนิศ  เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม.
จัดเตรียมสถานที่สอบชิงทุนบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ลำพูน แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562
ณ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นายเพชร โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม.
ร่วมงานวันสถาปนาหน่วยกองพลทหารราบที่ 7

ณ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นางรชนิศ  เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม.
พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ อำเภอบ้านโฮ่ง
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นายเพชร โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม.
ร่วมงานวันสถาปนาหน่วยกรมทหารราบที่ 7 ในวันครอบรอบ 107 ปี

ณ กรมทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางรชนิศ  เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม.
ร่วมงานวันสถาปนาหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7

ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ 
นำโดย นางรชนิศ เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม.
ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานดินฝังศพตามศาสนาคริสต์ ของทหารกล้า อาสาสมัครทหารพราน อังคาร เรือนคำ อายุ 33 ปี สังกัดพลปืนเล็ก กองร้อยทหารพรานที่ 3311 กรม ทพ.33 ซึ่งได้เสียชีวิตลงจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด ที่บ้านบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

โดย พลตรี สาธิต  ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33/หส.ผศ.ช.ม. ประธานในพิธี

 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20.00 น. 
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ นำโดย นางรชนิศ เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม. ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพทางศาสนาคริสต์ ของทหารกล้า อาสาสมัครทหารพราน อังคาร เรือนคำ อายุ 33 ปี สังกัดพลปืนเล็ก 
กองร้อยทหารพรานที่ 3311 กรม ทพ.33 ซึ่งได้เสียชีวิตลงจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด ที่บ้านบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ณ ภูมิลำเนาเดิม ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรยากาศ เต็มไปด้วย ความโศกเศร้าทั้งนี้ สำนักงาน ฯ ได้เข้าไปพบ 
บิดา มารดา ภรรยา ของ อส.ทพ.อังคาร เรือนคำ เพื่อชี้แจงสิทธิ์ต่างๆ ของบัตรครอบครัวทหารผ่านศึกชั้นที่ 1 และมอบช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ครอบครัว 

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.30 น. 
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ นำโดย 
นางรชนิศ เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม. 
ร่วมพิธีรับศพ อาสาสมัครทหารพราน อังคาร เรือนคำ พลปืนเล็ก ร้อย ทพ.3311
กรม ทพ.33 ซึ่งได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด
ที่บ้านบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
โดยใช้การลำเลียงด้วยเครื่องบิน C-130 มายังสนามบินเชียงใหม่ บน41 จากนั้นลำเลียง
ส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับมาทำพิธีทางศาสนา ณ ภูมิลำเนาเดิม ตำบลบ้านกาด
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางลินจง สังธกรณ์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม.
พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม. ได้นำทหารผ่านศึกนอกประจำการ อำเภอสันกำแพง
จำนวน 45 นาย เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริ
ณ ศูนย์ศึกษการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายเพชร โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม.
พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ อำเภอสันป่าตอง
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายเพชร โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. 
พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม. ได้มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ อำเภอแม่วาง
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  นางลินจง สังธกรณ์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม.
พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกและ
ครอบครัวทหารผ่านศึกในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  นายเพชร โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. 
พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม. เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ 
โดยมี พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33/หส.ผศ.ช.ม. เป็นประธานในพิธี
ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33/หส.ผศ.ช.ม. 
พร้อมด้วย นายเพชร โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. และ พนักงาน ผศ.ช.ม.
ได้จัดงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2562
ณ ลานหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งยั้งทัพ
กองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังวหัดเชียงใหม่

 

  

 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นายเพชร โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม.
เข้าร่วมงาน "รวมไทย ใจยั่งยืน" โดยสำนักงานฯ ได้ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ
วีรกรรมทหารผ่านศึก และแจกน้ำสมุนไพรแก่ผู้ร่วมงาน ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าของ ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก ทั้ง 25 อำเภอ 
ณ ศูนย์ประสานงานทหารกองหนุน ทหารผ่านศึก และมวลชน มฑฑลทหารบกที่ 33
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


 

 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นายเพชร โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. 
พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม. เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เนื่องในวันกองทัพไทย
ณ สนามหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นายเพชร โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. 
พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ช.ม. ได้มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้กับทหารผ่านศึก
ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพื้นที่ อำเภอลี้ และ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ และ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ 
ได้จัด โครงการส่งเสริมอาชีพ "การอบรมการทำยาหม่องสมุนไพร" 
โดย นายเพชร โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. เป็นประธานในพิธีเปิด
มีทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก เข้าร่วมรับการอบรมครั้งนี้ จำนวน 16 ราย 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562  พลตรี สาธิต ศรีสุรรณ ผบ.มทบ.33/หส.ผศช.ม. 
พร้อมด้วย นายเพชร โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. ได้จัดการประชุมร่วมระหว่างสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ ร่วมกับ สัสดี และ แกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึก โดยมี สัสดี และ แกนนำ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่อสอน รวม 80 คน 
เพื่อชี้แจงภาระหน้าที่และการปฏิบัติงานต่างๆ 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562  พลตรี สาธิต ศรีสุรรณ ผบ.มทบ.33/หส.ผศช.ม. 
พร้อมด้วย นายเพชร โพธิ์พุ่ม รอง หส ผศ.ช.ม. และ และพนักงาน ผศ.ช.ม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมทหารผ่านศึกลำพูน ทั้งนี้ พล.ต.สาธิต ฯ ในฐานะ หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ ได้กล่าวให้โอวาท เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
และมอบของที่ระลึก แก่ ร.อ.ทองสุข ถาปิงยศ นายกสมาคมทหาาผ่านศึกลำพูน
ณ บ้านเลขที่ 202 หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นายเพชร  โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
ได้จัดประชุมเครือข่ายทหารผ่านศึก จำนวน 7 อำเภอ
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 นางรชนิศ  เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
ร่วมประชุมสมาคมทหารผ่านศึกเชียงใหม่ ประจำปี 2561
โดยมี พลตรี สาธิต  ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33/หส.ผศ.ช.ม. ประธานพิธีเปิดการประชุม
ณ ห้องหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 นางศิณีนาถ  หรรษ์สุข เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม.
และพนักงาน ผศ.ช.ม. 
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการในพื้นที่อำเภอแม่อาย
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายเพชร  โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการในพื้นที่อำเภอพร้าว
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายเพชร  โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
จัดประชุมแกนนำทหารผ่านศึกในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเพชร  โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. 
พร้อมด้วยพนักงานและครอบครัว ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "Bike อุ่นไอรัก" 
จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ไป-กลับ) รวมระยะทาง 27 กิโลเมตร

  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. นางรชนิศ เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม.
พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่
 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 พล.ต.สาธิต  ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33/หส.ผศ.ช.ม. 
ให้เกียรติประดับบ่าเครื่องหมาย ให้กับพนักงาน ผศ.ช.ม. ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่ง จำนวน 2 ราย
1. นางสาวจริยา  คงพูลศิลป์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. ระดับ 6 
ป็น ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง ระดับ 7
2. นางลินจง  สังธกรณ์ เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. ระดับ 5 
เป็น หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. ระดับ 6
ณ  ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายเพชร โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. 
พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม. และ เจ้าหน้าที่สายตรวจ เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ
พลฯสมบัติ โปธา ทหารผ่านศึกนอกประจำการ / เจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ.
ณ บ้านแปง 4 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ 
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
จากนั้น ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ พนักงานองค์การฯ และทหารผ่านศึก ร่วมในพิธี ในการนี้ ผู้อำนวยการองค์การฯ 
ได้มอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนทหารผ่านศึกและมอบเงินช่วยเหลือแก่บุตรทหารผ่านศึกที่มีฐานะยากจน นอกจากนี้ ในเวลา 12.00 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือให้กับ พลทหาร วิเชษฐ์ การแข็ง อายุ 53 ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 ณ บ้านพัก ซึ่ง พลฯ วิเชษฐ์ฯ เป็นทหารผ่านศึกพิการทางตา โดยตาทั้งสองข้างมองเห็นเลือนราง จากก้อนเนื้องอกในสมอง ปัจจุบันอาศัยอยู่เพียงลำพัง และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่งองค์การฯ ได้ให้การสงเคราะห์ โดยมอบเงิน
ช่วยเหลือรายเดือน ๆ ละ 3,000.- บาท และจะพิจารณาให้การช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ 
อาทิ การรักษาพยาบาล และการประกอบอาชีพ เป็นต้น


 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2561 นางอรุณธดี วงศ์ขันตี นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เดินทางไป
คัดเลือกผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกยากไร้ ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง, 
จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ราย ได้แก่ พลทหาร สิงห์คำ ตุทาโน ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2, พลทหาร เสาร์ ชุ่มใจ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4, พลทหาร จำเริญ คำสวรรค์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 
และสิบตรี กฤษณุ สุวรรณ์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 โดยได้มอบเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเงินบำรุงขวัญ, ถุงยังชีพ, มุ้ง, ผ้าห่ม, หมวกและถุงผ้า, พัดลม, 
แผ่นรองกันเปื้อน, ผ้าอ้อมผู้ใหญ่, รถเข็นนั่งคนพิการ (วิลแชร์) ตลอดจนยาสามัญประจำบ้าน เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น

  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายเพชร  โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. 
และพนักงาน ผศ.ช.ม. บรรยายสิทธิ์ทหารก่อนปลดประจำการผลัดที่ 2 ปี 2561
ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายเพชร  โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม.
และ พนักงาน ผศ.ช.ม. เข้าร่วมการประชุมพบปะสมาชิกชมรมทหารกองหนุน/ทหารผ่านศึก อ.แม่ทา จว.ลำพูน เพื่อชี้แจ้งสิทธิทหารผ่านศึกพร้อมออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ 
โดย พล.ต.สาธิต  ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33/หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้
พ.อ.กวิน  ยาวิชัย หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.33 เป็นประธานในพิธี

ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายเพชร  โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. 
และพนักงาน ผศ.ช.ม. บรรยายสิทธิ์ทหารก่อนปลดประจำการผลัดที่ 2 ปี 2561
ณ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นางลินจง  สังธกรณ์ เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. 
และพนักงาน ผศ.ช.ม. บรรยายสิทธิ์ทหารก่อนปลดประจำการผลัดที่ 2 ปี 2561
ณ กองพันทหาราบที่ 5 กรมทหาราบที่ 7 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นางสาวจริยา คงพูลศิลป์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. 
และพนักงาน ผศ.ช.ม. บรรยายสิทธิ์ทหารก่อนปลดประจำการผลัดที่ 2 ปี 2561
ณ กองพันทหาราบที่ 2 กรมทหาราบที่ 7 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
จัดพิธีรับหน้า - ส่งหน้าที่ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ 
โดย นางสาวปริสดา  คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา

ให้กับ นายเพชร  โพธิ์พุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. (ท่านใหม่)
ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม


  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายนำโชค เกศธนานน์ พนักงานส่งเสริมอาชีพ ผศ.ช.ม. 
และเจ้าหน้าที่สายตรวจ ผ.ศ.ช.ม. นำเจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ. รายงานตัวต่อผู้ว่าจ้าง จำนวน 6 ราย ประจำจุด ท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ ท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม


  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 นางสาวจริยา คงพูลศิลป์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. 
และพนักงาน ผศ.ช.ม. , นายปิยะวิทย์  เดชบุรัมย์ ผู้จัดการแผนก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าบรรยายสิทธิ์ทหารก่อนปลดประจำการผลัดที่ 2 ปี 2561
โดยมี หน่วย ร 7 และ ร 7 พัน 1 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสิทธิ์หลังปลดประจำการ

 ณ กองร้อยลาดตะเวนและเฝ้าตรวจ กองพันทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม


  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ รองหส.ผศ.ช.ม.
และพนักงาน ผศ.ช.ม. , สัสดี อ.เมืองลำพูน , สมาคมทหารผ่านศึกร่วมกิจกรรมปล่อยปลา
เนื่องในวันประมงแห่งชาติ
ณ บริเวณแม่น้ำกวงหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, สนามบาสเก็ตบอล และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, งานแต่งงาน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม.
และ พนักงาน ผศ.ช.ม. เข้าร่วมการประชุมพบปะสมาชิกชมรมทหารกองหนุน/ทหารผ่านศึก อ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ เพื่อชี้แจ้งสิทธิทหารผ่านศึกพร้อมออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ 
โดย พล.ต.สาธิต  ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33/หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้
พ.อ.กวิน  ยาวิชัย หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.33 เป็นประธานในพิธี

ณ ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางสาวจริยา คงพูลศิลป์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. 
และ พนักงาน ผศ.ช.ม. ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม รวมกับอำเภอหางดง

ณ วัดหนองโขง ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 4 คน

ในภาพอาจจะมี 4 คน

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. 
และ พนักงาน ผศ.ช.ม. ร่วมงานวันสถาปนาหน่วยกองพันพัฒนาที่ 3 ครบรอบปีที่ 29
ณ กองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหัดเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่มเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นางสาวปริสดา รอง หส.ผศ.ช.ม.และพนักงาน ผศ.ช.ม.
ร่วมเคารพศพและรดน้ำศพ จ.ส.อ.ชัชชนันท์  เขื่อนแก้ว ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 จากการเข้ารับการรักษาที่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เนื่องอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่ จว.แม่ฮ่องสอน และส่งศพกลับภูมิลำเนา จังหวัดพะเยา

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง


เมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 นางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม.
และ พนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทางไปเยี่ยม 
จ.ส.อ.ชัชชนันท์  เขื่อนแก้ว ผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากการปฏิบัติหน้าที่ เหตุเครื่องบินลาดตระเวนตก ณ บ้านห้วยผึ้ง ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้า


เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึก (ทุนใหม่) ประจำปี 2561
โดยมี พลตรีสาธิต  ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33/หส.ผศ.ช.ม. เป็นประธานในพิธี

ณ สโมสรค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้า

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนอยู่บนเวที, เด็ก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนอยู่บนเวที


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. 
พนักงาน ผศ.ช.ม. และ ทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ อ.แม่ริม จว.ช.ม. 
ร่วมกับ มทบ.33 และ อ.แม่ริม ได้จัดกิจกรรมเราทำความดี ด้วยหัวใจ ในการพัฒนาขุดลอกคลองแม่ข่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม. โดยมี ผวจ.ช.ม.เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้ได้มีกำลังพล มทบ.33 , กองพันพัฒนาที่ 3 , ชมรมทหารผ่านศึก/ทหารกองหนุน อ.แม่ริม จว.ช.ม. , นักศึกษา ม.แม่โจ้ , หน.ส่วนราชกาาร อ.แม่ริม พร้อมด้วย ข้าราชการ สนง.เทศบาล ต.ดอนแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ดอนแก้ว และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังเดิน, กำลังยืน, ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางสาวปริสดา คงพลูศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. 
และ พนักงาน ผศ.ช.ม และทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ อ.แม่ริม เข้าร่วมกับ
มณฑลทหารบกที่ 33 ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ ม่อนภูหมอก บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ 11 
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โดยมี พลตรีสาธิต  ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33/หส.ผศ.ช.ม. เป็นประธาน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 561 นางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ รอง หส. ผศ.ช.ม.
พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม. และทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ เข้าร่วมกิจกรรม
กำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหลังวัดคอกหมูป่าหมู่ 7 ถึงบ้านป่ากล้วยหมู่ 2 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร รวมทั้งบริเวณบ้านร้องบอนเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย อีก 2 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 4 กิโลเมตร หน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินการ
ประกอบด้วย อำเภอสันทราย , มณฑลทหารบกที่ 33 , กองพันพัฒนาที่ 3 , 
สำนักงานชลประทานที่ 1 , เทศบาลตำบลสันนาเม็ง และประชาชนในพื้นที่
ณ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหัดเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 พ.อ.เศรษฐพล  เกตุเต็ม รอง ผบ.มทบ.33 พร้อมด้วย 
พ.อ.กวิน  ยาวิชัย หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.33 , น.ส.ปริสดา คงพลูศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. , พ.ท.ไพรัช  แก้วแดง ผช.สด.จว.ช.ม. และ ร.ท.ชาญชัย  กันทะสี , ร.ท.กันตพัฒน์  กันทะวงค์ ได้เดินทางมาพบปะทหารกองหนุน/ทหารผ่านศึกอำเภอแม่ริม
ทั้งนี้ได้มี นายชัยแสง  พัฒนศักดิ์ภิญโญ นอภ.แม่ริม , ร.ท.มนัสชัย  ใจเที่ยง สด.อ.แม่ริม
น.ส.วราพร  มะโนเพ็ญ ผจก.ออมสิน , จ.ส.อ.อดุลย์  โปธายะ ประธานชมรมทหารผ่านศึก
อำเภอแม่ริม , ส.อ.ฉมัง  สิงหศักดิ์ ประธานทชมรมทหารกองหนุน อ.แม่ริม
สมาชิกทหารกองหนุน-สมาชิกทหารผ่านศึกอำเภอแม่ริม ให้การต้อนรับ
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวน 350 นาย
ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. 
และพนักงาน ผศ.ช.ม. เข้าร่วมการประชุมพบปะสมาชิกชมรมทหารกองหนุน/ทหารผ่านศึก อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และชี้แจ้งสิทธิทหารผ่านศึก
โดย พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33 / หส.ผศ.ช.ม. มอบหมายให้
พ.อ.กวิน ยาวิชัย หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.33 เป็นประธานในพิธี ฯ

ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม


เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. พร้อม พนักงานส่งเสริมอาชีพ ผศ.ช.ม. เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ รปภ. (เร่งด่วน) ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ ผศ.พ.ล. โดย มี พ.ท.พสิษฐ์ เพชรหลิม 
รอง ผอ.สปภ. เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม


เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 นางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. และ พนักงาน ผศ.ช.ม. โดย มี นายนพดล  จันทร์ตา นิติกรชำนาญการ ร่วมเป็นประธานในการฝึกทบทวน ประจำปี รปภ.อผศ. มีคณะครูฝึก จาก รร.รักษาความปลอดภัย อผศ. เป็น ผู้ฝึก
ณ ศาลจังหวัดแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในภาพอาจจะมี 19 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง


เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นำโดย นางรชนิศ เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม.
พร้อม พนักงาน ผศ.ช.ม. เข้าร่วมพิธีเปิดสมาคมทหารผ่านศึกเชียงใหม่
โดยมี พล.อ.ธารินทร์  สุตะพาหะ เป็นประธานในพิธี และมี พ.ท.สนอง  ฝันถึงภูมิ 
เป็นนายกสมาคมทหารผ่านศึกเชียงใหม่ ทั้งนี้หากมีท่านใดติดต่อสนใจเข้าร่วมชมรมทหารผ่านศึกเชียงใหม่ สามารถต่ดต่อ พ.ท.สุวิทย์ แดงสด ฝ่ายทะเบียน
เพื่อเข้าร่วมกับสามาคมได้ เบอร์ติดต่อ 081-7469915
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และฝูงชนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นำโดย นางลินจง สังธกรณ์
เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. ได้เดินทางไปบรรยายสิทธิ์ ให้ทราบถึงสิทธิ์ต่างๆ 
ของบัตรทหารผ่านศึกแก่ทหารที่กำลังจะปลดกระจำการ
ณ กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่มเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 นำโดย นางลินจง สังธกรณ์ 
เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. ได้เดินทางไปบรรยายสิทธิ์ ให้ทราบถึงสิทธิ์ต่างๆ 
ของบัตรทหารผ่านศึกแก่ทหารที่กำลังจะปลดกระจำการ
ณ ค่ายตากสิน กองพันสัตว์ต่าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม


เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางลินจง สังธกรณ์ เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
ได้เดินทางไปบรรยายสิทธิ์ ให้ทราบถึงสิทธิ์ต่างๆ ของบัตรทหารผ่านศึก
แก่ทหารที่กำลังจะปลดกระจำการ
ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางสาวจริยา  คงพูลศิลป์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
ได้เดินทางไปบรรยายสิทธิ์ ให้ทราบถึงสิทธิ์ต่างๆ ของบัตรทหารผ่านศึก
แก่ทหารที่กำลังจะปลดกระจำการ
ณ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายโสณบัณฑิตย์
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางสาวปริสดา  คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม. 
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33/หส.ผศ.ช.ม.
และ ท่านอดีต ผบ.มทบ.33 เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางสาวปริสดา  คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
จัดโครงการ "พัฒนาเครือข่ายพัฒนาอาชีพ" โดยมีทหารผ่านศึกนอกประจำการ 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
เข้าร่วมรับฟังการอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 80 คน
โดยมี พันโท เฉลิมพล  ศรีทะ ผบ.ร.7 พัน 1 เป็นประธานในพิธี
และยังได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก ร.7 พัน 1 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1. ร้อยตรี ภาณุพงศ์  สีแดง
2. จ่าสิบตรี สาธิต  ยาวิลาษ 
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 
ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางสาวจริยา  คงพูลศิลป์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
ได้เดินทางไปบรรยายสิทธิ์ ให้ทราบถึงสิทธิ์ต่างๆ ของบัตรทหารผ่านศึก
แก่ทหารที่กำลังจะปลดกระจำการ
ณ กองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม.
และพนักงาน ผศ.ช.ม. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ "วันสายใจไทย"
โดยมี พลตรี สาธิต  ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33/หส.ผศ.ช.ม. เป็นประธานในพิธี

ณ สโมสรค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 นางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม.
และพนักงาน ผศ.ช.ม. , สัสดีอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับทหารผ่านศึกนอกประจำการในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย
ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 นางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. 
และพนักงาน ผศ.ช.ม. เดินทางมอบเครื่องแบบประจำปี พร้อมทั้งมอบโอวาท
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ. ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง
และอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางรชนิศ  เวชะวัชนะ ผช.หศ.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 33 ครบรอบ 100 ปี
โดยมี พลตรี สาธิต  ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ33/หส.ผศ.ช.ม. เป็นประธานในพิธี
ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางสาวจริยา  คงพูลศิลป์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
ได้เดินทางไปบรรยายสิทธิ์ ให้ทราบถึงสิทธิ์ต่างๆ ของบัตรทหารผ่านศึก
แก่ทหารที่กำลังจะปลดกระจำการ
ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
ขอรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่
เพื่อมอบให้ทหารผ่านศึก ราย ร.ต. อนันต์  สุชัยบุญศิริ ที่ได้เข้ามาร้องขอสนับสนุนพันธ์ปลาเพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมให้กับตนเองและครอบครัว
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. และ พนักงาน ผศ.ช.ม.
จัดสอบชิงทุนบุตรทหารผ่านศึก ประจำปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน
และแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน 79 คน โดยมีคณะครูจากโรงเรียนวัดข่วงสิงห์
ร่วมเป็นกรรมการคุมสอบในครั้งนี้
ณ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียใหม่ 
นำโดย นางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ รอง หศ.ผศ.ช.ม. พร้อม พนักงาน ผศ.ช.ม. 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยกองพลทหารราบที่ 7
ณ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 นางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม.
และพนักงาน ผศ.ช.ม. ได้เดินทางไปร่วมพิธีศพ เจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ.
ราย พลทหาร จันทร์  ศรีจอมแจ้ง ประจำจุด สถานนีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 4
ณ วัดข่วงเปา จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 นางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. 
และพนักงาน ผศ.ช.ม. ได้เดินทางไปร่วมพิธีศพ เจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ.
ราย พลทหาร สุขสันต์  สุริยะวงค์ ประจำจุด กฟภ.บ้านเด่น 
ณ วัดศรีบุญยืน จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียใหม่
นำโดย นางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ รอง หศ.ผศ.ช.ม. พร้อม พนักงาน ผศ.ช.ม.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยกรมทหารราบที่ 7 ครบรอบปีที่ 106
ณ กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ มทบ.33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
นำโดย นางรชนิศ  เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ครบรอบ 77 ปี
ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 
พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม
การดำเนินงานของ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
โดยมี พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33/หส.ผศ.ช.ม. และ นางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ 
รอง หส.ผศ.ช.ม. รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่นระดับสูง กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้การต้อนรับ 
ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
จัดงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561 เพื่อระลึกถึงทหารผ่านศึกผู้เสียสละชีวิตในสนามรบ
และยังเป็นปีที่ครบรอบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 70 ปี
จึงจัดให้มีพิธีสงห์ , วางพวงมาลา และเดินสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารผ่านศึก
โดยมี พลตรี สาธิต  ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33/หส.ผศ.ช.ม. เป็นประธานในพิธี
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ 7
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


 


 
 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ 
จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ "การอบรมการทำดอกไม้จันทร์"
โดยมี นางสาวฐิติพร  หาญพิพัฒน์ วิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
และ นางสาวปริสดา  คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. เป็นประธานในพิธี
ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศเปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาบุตรทหารผ่านศึก ฯ ปีการศึกษา 2561
(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 26 มกราคม 2561)เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 พลตรี สาธิต  ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33 / หส.ผศ.ช.ม.
ประธานพิธีฯ พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม. , ข้าราชการทหาร , ข้าราชการตำรวจ
และข้าราชการพลเรือน
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ อส.ทพ.กำจร  ตันมา สังกัด กรม ทพ.49
เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จังหวัดนราธิวาส
ณ สุสานวัดบ้านปาง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 พลตรี สาธิต  ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33 / หส.ผศ.ช.ม.
ประธานพิธีฯ พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม. , ข้าราชการทหาร , ข้าราชการตำรวจ
และข้าราชการพลเรือน
ร่วมพิธีรับศพ อส.ทพ.กำจร  ตันมา สังกัด กรม ทพ.49 
เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จังหวัดนราธิวาส
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดบ้านปาง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.41 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางรชนิศ  เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม.
และพนักงาน ผศ.ช.ม. ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวฯ
ในพื้นที่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ณ ที่ว่าการอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางรชนิศ  เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม.
และพนักงาน ผศ.ช.ม. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการ
ราย พลฯ ไพฑูรย์  ใจตา เลขที่บัตร 4-ป.300838/47
พิการแขนและขาอ่อนแรง ทั้ง 2 ข้าง
ณ บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 11 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 พลตรี สาธิต  ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.33 / หส.ผศ.ช.ม.
ได้ตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปของ ผศ.ช.ม.
โดยมี นางสาว ปริสดา  คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. พร้อมคณะพนักงาน ผศ.ช.ม.
ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 คุณอริยา  ธัญญพืช นายกสมาคมแม่บ้าน
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือพร้อมมอบเงินบำรุงขวัญ ถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นให้แก่ ทหารผ่านศึกและครอบครัว ซึ่งเจ็บป่วยและมีฐานะยากจนในพื้นที่ จว.เชียงใหม่ จำนวน 3 ราย 
นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของทหารผ่านศึกเพื่อนำมาจำหน่ายในร้านค้า
1 นิคม ฯ  1 ผลิตภัณฑ์
นายวรายุทธ  คงสมพจน์ พนักงานสวัสดิการ ผศ.ช.ม.
เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการ ราย พลฯ เอนก  จันทร์แดง
เลขที่บัตร 4-ป.23503/22 พิการนิ้วมือซ้ายขาดจากการถูกเลื่อยวงเดือนตัด
ณ บ้านเลขที่ 293 หมู่ที่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนนางรชนิศ  เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวฯ ในพื้นที่ อ.เชียงดาว
ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560


นางรชนิศ  เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการ ราย พลฯ สิงห์คำ  เดือนแจ่ม
เลขที่บัตร 4-ป.217443/32 พิการซีกซ้ายอ่อนแรง
ณ บ้านเลขที่ 236 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560


นางรชนิศ  เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการ ราย พลฯ วิเชษฐ  การแข็ง
เลขที่บัตร 4-ป.200800/31 พิการตาบอดข้างขวา
ณ บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560


นางรชนิศ  เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการ ราย พลฯ ศุภชัย  สินธุญา เลขที่บัตร 4-98774/27
พิการซีกซ้ายอ่อนแรง
ณ บ้านเลขที่ ๔๐๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560นางสาวปริสดา คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
โดยมี นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560

นางสาวปริสดา  คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวฯ ในพื้นที่ อ.ฝาง
ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560นางสาวปริสดา  คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการ ราย พลฯ อิ่นแก้ว  แสนแก้ว 
เลขที่บัตร 4-40856/17 พิการแขนขาซีกขวาอ่อนแรง
ณ บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560


นางสาวปริสดา  คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกนอกประจำการ ราย พลฯ สิงห์  ฟองคำ
เลขที่บัตร 4–57672/19  
ทหารผ่านศึกนอกประจำการสูงอายุ (อายุ 94 ปี)
ณ บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560นางสาวปริสดา  คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2560

 
นางรชนิศ  เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวฯ
ในพื้นที่ อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
ณ ที่ว่าการอำเภอปาย ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560นางรชนิศ  เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวฯ
ในพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

นางรชนิศ  เวชะวัชนะ ผช.หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวฯ
ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง และ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
นางสาวปริสดา  คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2560
ณ บริเวณสนามกีฬากลาง อบต.ป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
นางสาวปริสดา  คงพูลศิลป์ รอง หส.ผศ.ช.ม. และพนักงาน ผศ.ช.ม.
ร่วมโครงการประชาชนคนดี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

นางสาวจริยา  คงพูลศิลป์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม. นำ นายวรายุทธ  ผาแก้ว 
บุตร พลฯ เสถียร  ผาแก้ว ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ ป.180993/30
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธีครอบครัวทหารผ่านศึก
ณ มูลนิธิครอบครัวทหารผ่านศึก กทม. ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560ขยายเวลาการสอบชิงทุนบุตรทหารผ่านศึก ปีการศึกษา 2560สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
ออกหน่วยให้บริการสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก
ในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

 

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
จัดงาน "3 กุมภา วันทหารผ่านศึก" ประจำปี 2560
โดย พลตรี เกษมสุข  ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 /
หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่  เป็นประธานพิธี
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
ร่วมพิธีรับส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 /
หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
โดย พลโท โกศล  ประทุมชาติ และ พลตรี เกษมสุข  ตาคำ เป็นประธานพิธี
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559
ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
จัดกิจกรรมโครงการจัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการและความมั่นคง
โดยมี พลตรี โกศล  ประทุมชาติ ผบ.มทบ.33/หส.ผศ.ช.ม. เป็นประธานพิธี
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
"โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559
ณ สำนักสงฆ์ห้วยอุโบสถ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
ให้การต้อนรับคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่กายอุปกรณ์จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ที่ให้การสงเคราะห์ออกบริการทหารผ่านศึกในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน 
และ แม่ฮ่องสอน ที่พิการ ทุพพลภาพ
ในวันที่ 23 และ  24 สิงหาคม 2559
ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่


สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
ออกหน่วยให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ฯ ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลเอก นพพร  เรือนจันทร์  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 
ในวันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2559
ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา อผศ.
แก่บุตรทหารผ่านศึกในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
ปีการศึกษา 2559 จำนวน 64 ทุน
ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559

นางสุตินา  มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมแม่บ้านทหารผ่านศึก และคณะ
เยี่ยมเยียนพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของครอบครัวทหารผ่านศึก
ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559


สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ออกหน่วยให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่
แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ฯ ในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2559กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ / ศูนย์การเรียนรู้
โครงการเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อความมั่นคง
ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 วันที่ 28 มิถุนายน 2559 


กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ / ศูนย์การเรียนรู้
โครงการเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อความมั่นคง
ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

ประกาศผลสอบชิงทุนบุตรทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา 2558 (ผศ.ช.ม.)

 


 

 
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกจะจัดกิจกรรม
ให้การสงเคราะห์สำหรับผู้พิการทางการได้ยินที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟังเสียง
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดเชียงใหม่ , ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ขอให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกที่พิการทางการได้ยินมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟัง กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ 
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 053-225279

 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
ได้จัดสอบชิงทุนบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
โดยมี นายชัยวัฒน์  สวนนุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. เป็นประธานคุมการสอบ
และมีพนักงาน ผศ.ช.ม. พร้อมทั้ง อาจารย์จากโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ เป็นคณะกรรมการคุมสอบ
ณ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
ไปร่วมงานวันสถาปนาหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า
ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ ได้จัดงาน
"3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก" โดยมี พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผบ.มทบ.33/หส.ผศ.ช.ม. ประธานในพิธี
ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


  
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 นายชัยวัฒน์  สวนนุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม.
มอบของที่ระลึกให้แก่ นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 นายชัยวัฒน์  สวนนุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม.
มอบของที่ระลึกให้แก่ นายณรงค์  อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นายชัยวัฒน์  สวนนุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม.
มอบของที่ระลึกให้แก่ นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกในพื้นที่อำเภอพร้าว
ณ ที่ว่าการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
ร่วมกิจกรรม BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
ร่วมกับมูลนิธิ ดีซีเอ ประเทศไทย มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว เพื่อบรรเทาภัยหนาวให้แก่ทหารผ่านศึก
และครอบครัว ในครั้งนี้ได้ทำการมอบให้แก่ทหารผ่านศึก 75 นาย พร้อมครอบครัว จำนวน 170 ชุด
โดยมีนายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน
พร้อมด้วย พันเอก เกษมสุข ตาคำ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
และนายบิยาน อูซซิ่ง ประธานกรรมการมูลนิธิ ดีซีเอ ในประเทศไทย

ร่วมกันมอบผ้าห่มและพบปะให้กำลังใจทหารผ่านศึกในครั้งนี้
ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา มหาราช
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
จัดกิจกรรมปล่อยปลาเพื่อน้อมกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา มหาราช
ณ แม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ ร่วมกับ
VETERANS OF FOREIGN WARS POST 12074 CHIANGMAI THAILAND มอบผ้าห่มและ
เสื้อกันหนาวให้แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก ในพื้นที่ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
ณ ห้องประชุมสมาคมทหารกองหนุนอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วย
นางสุตินา มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตเชียงใหม่ และเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัว  ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตเชียงใหม่ โดยมี  พลตรี โกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ และนายชัยวัฒน์ สวนนุ่ม รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่นระดับสูง ตลอดจนทหารผ่านศึกและครอบครัว
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เมื่อเดินทางมาถึงผู้อำนวยการฯ ได้นำทหารผ่านศึก
ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อจากนั้นได้มอบสิ่งของให้แก่ทหารผ่านศึก พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ทหารผ่านศึกตัวอย่าง สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นการมาพบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่ เพื่อเป็นการดูแลทุกข์สุขและสภาพความเป็นอยู่ รวมทั้งสอบถามปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุง
การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ของทหารผ่านศึกและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น 
ในโอกาสนี้ ยังได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ พลทหาร ปรีชา ยาคำ ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 ซึ่งเป็นทหารผ่านศึกตัวอย่าง อนึ่งในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ พันเอก เสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลฯ มาให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ทหารผ่านศึกในครั้งนี้ด้วย 

 

  
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 นางสาวจริยา  คงพูลศิลป์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม.
พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม. บรรยายสิทธิทหารที่จะปลดประจำการ ประจำปี 2558
ณ ค่ายตากสิน (กองพันสัตว์ต่าง) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  

 


เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 นางสาวจริยา  คงพูลศิลป์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม.
พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม. บรรยายสิทธิทหารที่จะปลดประจำการ ประจำปี 2558
ณ ค่ายปืนใหญ่ (ป.พัน 7) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 นางสาวจริยา  คงพูลศิลป์ หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ช.ม.
พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม. บรรยายสิทธิทหารที่จะปลดประจำการ ประจำปี 2558
ณ ค่ายโสณบัณฑิตย์ (ร.7 พัน 5) อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


 


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายชัยวัฒน์  สวนนุ่ม รอง หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม.
ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกในพื้นที่อำเภอเวียงแหง
ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 นายชัยวัฒน์  สวนนุ่ม  รอง หส.ผศ.ช.ม. เข้าพบ พลตรีโกศล  ประทุมชาติ หส.ผศ.ช.ม./ผบ.มทบ.33 เพื่อรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง รอง หส.ผศ.ช.ม.
แทน น.อ.สุวัฒน์  แดงสวัสดิ์ ร.น.  ณ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ โดย
น.อ.สุวัฒน์  แดงสวัสดิ์ ร.น. รอง หส.ผศ.ช.ม. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ช.ม. และทหารผ่านศึกอำเภอฮอด
จัดกิจกรรมเครือข่ายทหารผ่านศึก "ปลูกป่า พัฒนาวัด เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี" 
ณ วัดมัคคาราม ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอนันต์  ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี
 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา 2558
โดยมี น.อ.สุวัฒน์  แดงสวัสดิ์ ร.น. รอง หส.ผศ.ช.ม. เป็นประธานพิธี
ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
 

ภาพกิจกรรมวันทหารผ่านศึก (3 กุมภาพันธ์ 2558) ภาพกิจกรรม อผศ. ประชุมร่วมกับ สัสดีอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน